ĐTC Phanxicô mong muốn Giêrusalem giữ nguyên hiện trạng để tránh thêm căng thẳng - Yêu Chúa

Nóng