Nổ súng ở Panorama, hai người chết - Yêu Chúa

Nóng