Mỹ có thể làm tê liệt hệ thống kiểm soát hỏa tiễn Bắc Hàn - Yêu Chúa

Nóng