Formosa bị phạt thêm 560 triệu vì chôn chất thải trái phép - Yêu Chúa

Nóng