Đến thăm Nhà Mẹ Têrêsa, ĐTC Phanxicô kết thúc chuyến tông du Bangladesh - Yêu Chúa

Nóng