Có phải Chúa Giêsu sinh ra đúng ngày 25/12 không? Vì sao các Thánh Giáo phụ lại chọn ngày này? - Yêu Chúa

Nóng