Bạo động tại Gaza sau khi Tổng thống Trump nhận Jerusalem là thủ đô Israel - Yêu Chúa

Nóng