Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Chúa Nhật 17/12/2017 - Yêu Chúa

Nóng