"Yêu đâu chỉ là cảm xúc..." - Lm. Phaolô Lưu Bảo Vinh, CSSR. - Yêu Chúa

Nóng