Thời sự sáng 11/11/2017 | Mỹ - Việt Nam xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng | © Official RFA - Yêu Chúa

Nóng

Thời sự sáng 11/11/2017 | Mỹ - Việt Nam xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng | © Official RFA