Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.11.2017: Người mẹ có sức mạnh chiến thắng những kẻ thực dân - Yêu Chúa

Nóng