ĐTC Phanxicô nói về tình liên đới tại diễn đàn TED, có thuyết minh Tiếng Việt - Yêu Chúa

Nóng