RFA: Chương trình Truyền hình Trực tiếp, Thứ Tư 28/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng