Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp ngài qua Myanmar hiệp thông với Giáo hội Myanmar - Yêu Chúa

Nóng