Lời cám ơn ĐTC Phanxicô của hồng y Charles Bo, Tổng Giám mục giáo phận Yangon, 29/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng