ĐGH với Phật tử: Hãy thúc đẩy sự cảm thông giữa các nhóm sắc tộc để chữa lành vết thương xung đột - Yêu Chúa

Nóng