ĐGH Phanxico mời 4.000 người vô gia cư tham dự Thánh Lễ và mời họ ăn trưa - Yêu Chúa

Nóng