ĐGH Phanxico: Đi lễ giống như chúng ta đi lên đồi Canvê, không phải đi xem trình diễn - Yêu Chúa

Nóng