"Chúa yêu bạn... và Chúa muốn trở nên ân tình thâm sâu nơi bạn!" - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, op. - Yêu Chúa

Nóng