Black Friday, hơn 200,000 người Mỹ nộp đơn mua súng - Yêu Chúa

Nóng