VOA: Tổng thống Mỹ chào bán ‘máy bay, tên lửa’ ở Việt Nam - Yêu Chúa

Nóng

VOA: Tổng thống Mỹ chào bán ‘máy bay, tên lửa’ ở Việt Nam