Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Sáu 24/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng