Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Năm 23/11/2017 - Yêu Chúa

Nóng