Đà Nẵng, làm đường gây sạt lở núi bất chấp nhà dân - Yêu Chúa

Nóng

Đà Nẵng, làm đường gây sạt lở núi bất chấp nhà dân