"Nguy hiểm cái cách tín hữu Việt Nam tham dự thánh lễ: Như thể đi dự một sự kiện xã hội, như một lễ hội..." - Gm. Giuse Vũ Văn Thiên - Yêu Chúa

Nóng

"Nguy hiểm cái cách tín hữu Việt Nam tham dự thánh lễ: Như thể đi dự một sự kiện xã hội, như một lễ hội..." - Gm. Giuse Vũ Văn Thiên